Why Us?
อาจารย์ทุกท่านผ่านขั้นตอนการคัดเลือก
สำเนียงอยู่ในระดับดีถึงดีมาก
ผ่านการอบรมหลักสูตร
เทคนิคการสอน
มีประสบการณ์
ในการสอนภาษา
เข้าใจขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย
มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 • เปิดบริการมากว่า 28 ปี โดยยึดมั่นคติพจน์ที่ว่า “คุณภาพต้องมาก่อนเสมอ” 
 • มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการออกแบบและจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนทุกอาชีพ ทุกระดับความรู้ภาษา 
 • สอนภาษาอังกฤษสด เรียนกับอาจารย์ผู้สอนจริงๆ ด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน น่าสนใจ เป็นกันเอง
 • มีทีมสํารวจความพึงพอใจ ความต้องการของผู้เข้าอบรม และตรวจสอบการสอนของอาจารย์ 
 • เป็นโรงเรียนภาษาที่เป็นที่รู้จักแนวหน้าของประเทศไทย รับรองคุณภาพโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
 • รับรองคุณภาพ เนื่องจากเป็นศูนย์อบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอน มีอาจารย์มากประสบการณ์พร้อมสอนเป็นจํานวนมาก
 • มีการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน เพื่อการจัดหลักสูตรที่ตรงจุด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน                        
 • มีการประเมินผลการเรียนของผู้เรียน ก่อน-หลัง การเข้าเรียน
 • ทดสอบฟรี! FREE Level Placement Test
 • พิสูจน์ได้จากการที่มีหลายองค์กร เข้าอบรมอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาหลายปี
 

COURSES & SERVICES

 • Language Courses at Our Location 

  • English for Young Learners

  ​เหมาะสำหรับน้องๆ 5 ขวบถึงมัธยมปลาย การเรียนการสอนเข้มข้นแบบ Intensive ครูดูแลและใส่ใจ แก้ไขจุดบกพร่องอย่างใกล้ชิด

 • Language Courses at Our Location 

  • English for Adults

  เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ วัยทำงาน​ หลักสูตรของเรามีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับหัวข้อหรือทักษะที่ต้องการพัฒนา เช่น หลักสูตรสนทนาทั่วไป สนทนาเชิงธุรกิจ การเขียนงานวิชาการ การเขียนจดหมาย อีเมล TOEIC, TOEFL, IELTS

 • Corporate & Government Trainings (English Training Thailand)

  • คอร์สอบรมสำหรับองค์กรเอกชน

         หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

   

  เท็กซ์ แอนด์ ทอล์ค เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่คัดเลือกผู้สอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ เข้าไปสอนยังบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสามารถจัดการสอนได้ในรูปแบบต่างๆได้ อาทิเช่น …

 • Teacher for Thai Schools Service

  • บริการคัดเลือก และจัดส่งอาจารย์ชาวต่างชาติทั้ง Part Time และ Full Time ให้แก่สถานศึกษาต่างๆ

  ​ให้บริการคัดเลือกอาจารย์ต่างชาติเจ้าของภาษาและอาจารย์ต่างชาติที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสอนให้ไปสอนตามสถานศึกษาต่างๆ ทั้งรัฐบาลและเอกชน ทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระดับอนุบาล ถึงมหาวิทยาลัย 

 • English & Other Languages Camp

  • บริการจัดค่ายภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ให้แก่สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

  ​ให้บริการจัดค่ายภาษาอังกฤษ ให้หน่วยงานการศึกษาและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ระดับนักศึกษา จนถึงวัยทำงาน

   

 • Thai Teacher Training

  • บริการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาให้กับครูอาจารย์ไทยตามสถานศึกษาต่างๆ

  ปัจจุบันยังมีผู้สอนชาวไทยเป็นจำนวนมากที่ยังต้องพัฒนาทักษะภาษาเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นครูสอนภาษา หรือครูในสาขาวิชาชีพอื่น ทาง Text-And-Talk จึงขอนำเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพครูไทยในรูปแบบการอบรมแบบเชิงปฏิบัติการ หรือ Workshop เพื่อตอบโจทย์ให้กับครูและอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของท่าน

 • Translation & Master of Ceremonies (MC) Services

  • แปลเอกสาร

  ​ให้บริการแปลเอกสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น จดหมาย เอกสารราชการ สัญญา และอื่นๆ โดยนักแปลมืออาชีพ พร้อมตราประทับรับรองงานแปล

  • และพิธีกรสองภาษา Thai/English

  ให้บริการงานพิธีกร 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ ให้กับงานต่างๆ โดย อาจารย์ เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี