top of page

English & Other Languages Camp (จัดค่ายภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ)

DSC06968.JPG
แคมป์อยุธยา2.jpg
DSC07742.JPG
IMG_8640.jpg
C Camp 2.jpg
IMG_8629.jpg
บริการจัดค่ายภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ

บริการจัดค่ายภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานการศึกษาและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับอนุบาล นักศึกษา จนถึงวัยทำงาน

ทำไมถึงควรไว้วางใจให้ Text-And-Talk จัดค่ายให้กับโรงเรียนหรือหน่วยงานของท่าน?

จากประสบการณ์การทำงานและเปิดบริการมาเป็นเวลากว่า 28 ปี ทาง Text-And-Talk รับประกันคุณภาพผลงาน และความรับผิดชอบในการทำงานแบบ professional เราตระหนักถึงกระบวนการเรียนรู้ภาษาของคนไทย เข้าใจถึงปัญหา ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษา เรามีวิธีถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมจะได้ทั้งสาระที่เข้มข้นและความบันเทิงเรียกเสียงหัวเราะ ผ่านกิจกรรมที่ทาง Text-And-Talk คิดค้น ออกแบบให้เข้ากับผู้เข้าร่วมและวัตถุประสงค์ในการจัดค่าย

การจัดค่ายมีรูปแบบใดบ้าง?

 • แบบ Half-Day Activity Program หรือแบบกิจกรรมรวมแบบครึ่งวัน

 • แบบ Day Camp Program หรือแบบไปเช้า-เย็นกลับ

 • แบบ Two-Day-One-Night Program แบบ 2 วัน 1 คืน

 • แบบ Three-Day-Two-Night Program แบบ 3 วัน 2 คืน

 • แบบ One Week Program แบบ 5 ถึง 7 วัน

 • แบบอื่นๆสามารถจัดให้ได้ กรุณาติดต่อ 081-910-5152

ลักษณะการจัดค่ายจัดอย่างไร?

กิจกรรมในการจัดค่ายมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแบบรวม หรือแบบแยกเป็นฐานๆ Stations โดยแต่ละกลุ่มมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น

 • กิจกรรมละลายพฤติกรรม หรือ Ice-breaker เป็นกิจกรรมที่ไม่เน้นความยากของภาษา แต่จะเน้นที่ความความบันเทิงเพื่อให้ผู้เข้าค่ายผ่อนคลายกล้ามเนื้อ คลายความกังวล ทำลายกำแพงที่มี เปิดใจและเปิดรับความรู้ใหม่ๆ

 • กิจกรรมฐานหรือ Station Activity เป็นกิจกรรมที่แบ่งผู้เข้าค่ายออกเป็นกลุ่มย่อย เพื่อการเรียนรู้ที่เข้าถึงผู้เข้าค่ายมากขึ้น โดยผู้เข้าค่ายทุกคนจะได้มีโอกาสในการใช้ภาษาและมีส่วนร่วมทำคะแนนในการแข่งขันให้กับทีมได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้กิจกรรมฐานที่ผู้เข้าค่ายวนฐานไปเรื่อยๆ ยังเพิ่มโอกาสในการพบปะเรียนรู้ภาษาจากวิทยากรชาติ สำเนียงต่างๆ และเพิ่มโอกาสในการทบทวนทักษะภาษา ผ่านหัวข้อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างและไม่ซ้ำกัน

 • กิจกรรมการแสดงหรือการนำเสนองานเป็นกลุ่ม เช่น กิจกรรมการแสดงจำลองสถานการณ์ (Role-play) หรือการพรีเซ้นต์งาน (Presentation) เป็นกิจกรรมใหญ่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้เข้าค่ายมีความรู้เดิมในระดับใด ซึมซับ เรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้รับใหม่มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมได้มากน้อยเพียงใด มีการเตรียมความพร้อม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามัคคีในการทำงานเป็นกลุ่มกับทีมและสามารถสื่อสารได้ดีเพียงใด กิจกรรมนี้มีความยากและท้าทาย แต่เป็นกิจกรรมที่เป็น highlight มากที่สุดของการจัดค่าย เนื่องจากผู้เข้าค่ายจะได้ปลดปล่อยความเป็นตัวของตัวเอง สามารถใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกิจกรรม และที่สำคัญที่สุด สามารถใช้ภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านสถานการณ์ที่เสมือนจริง โดยไม่คำนึงถึงข้อผิดพลาดหรือความอาย

ค่ายภาษาอังกฤษกับการเรียนการสอนในห้องต่างกันอย่างไร? ทำไมต้องเข้าค่าย?

    การเรียนการสอนภาษาในห้องเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องที่ดีมาก เนื่องจากผู้เรียนจะได้เรียนภาษาในระดับที่ถูกต้อง เรียนอย่างค่อยเป็นค่อยไป ค่อยๆไต่ระดับขึ้น สามารถแยกหรือเน้นพัฒนาทักษะต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการฟัง-พูด หรือไวยกรณ์และการเขียน เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งผลของการสะสมความรู้ อย่างต่อเนื่องจะทำให้ผู้เรียนเห็นผลอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถวัดได้จากการสอบเป็นระยะๆ

    แต่วัตถุประสงค์ของการจัดค่ายนั้นจะต่างจากการเรียนการสอนในห้องเรียนทั่วไป โดยสิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้จากกิจกรรมในช่วงระยะเวลาสั้นๆ นี้ ได้แก่

 • ทัศนะคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการใช้ภาษา

 • ความกล้าแสดงออก กล้าที่จะพูดโดยไม่มีความกังวล กล้าพูดคุยหรือถามคำถามกับชาวต่างชาติ

 • ความสามัคคีและความคิดสร้างสรรค์

 • การร่วมมือกันปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่กำหนดเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน

 • การทบทวนความรู้เดิมที่เคยเรียนในห้องเรียน และนำมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่างๆในค่าย

 • ความบันเทิงและความผ่อนคลายระหว่างอยู่ค่าย มีความสุขที่อยู่กับเพื่อนร่วมค่าย ลืมเรื่องเครียดช่วงระยะเวลาหนึ่ง

 • ได้เพื่อนใหม่ หรือได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับเพื่อนๆมากขึ้น

 • ได้รับแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจในการพัฒนาและฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมหลังจากจบค่าย

ใช้วิทยากรกี่คน? ผู้เข้าร่วมกี่คน?

ค่ายภาษาของเรารับจำนวนผู้เข้าร่วมไม่จำกัด จากประสบการณ์รับตั้งแต่ 30 ท่านไปจนถึง 300 ท่าน ซึ่งจำนวนวิทยากรขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าค่าย โดยทาง Text-And-Talk จำกัดผู้เข้าค่ายจำนวนไม่เกิน  30 ท่านต่อวิทยากร 1 ท่าน ทางเราแนะนำว่ายิ่งจำนวนผู้เข้าค่ายต่อวิทยากร 1 ท่านมีจำนวนน้อย ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เข้าค่ายจะดียิ่งขึ้น

สิ่งที่ผู้เข้าค่ายจะได้รับจากบริการนี้?

 • ทีมงานคัดเลือกวิทยากรค่ายให้เหมาะสมและตรงตามคุณสมบัติ

 • ทีมงานคุณภาพทั้งวิทยากรต่างชาติ วิทยากรไทย และผู้ตรวจสอบความเรียบร้อยในค่าย

 • ทีมงานที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วม สามารถดูแลด้วยความใกล้ชิด คอยให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรม หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเข้าค่าย

 • ทีมงานติดตาม ตรวจความเรียบร้อยและประเมินผล เพื่อประโยชน์ของผู้เข้าค่าย

 • ทีมงานออกแบบ คัดสรรค์กิจกรรมที่เหมาะสมกับระดับภาษาและวัตถุประสงค์ของลูกค้า เป็นประโยชน์ สร้างเสียงหัวเราะและความสามัคคีให้แก่ผู้เข้าค่าย

 • เอกสารและอุปกรณ์สื่อประกอบกิจกรรม

 • ของรางวัล

 • ใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าค่ายทุกท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่ออาจารย์สุ 081-910-5152

Anchor 1
bottom of page