top of page
Young Lawyer

ภาษาอังกฤษสำคัญกับองค์กรของท่านหรือไม่

บุคลากรของท่านพร้อมไหม

อย่าให้ภาษาเป็นอุปสรรคในองค์กรของท่าน

Corporate & Government Trainings (English Training Thailand)

คอร์สอบรมสำหรับองค์กรเอกชน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ    
เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่คัดเลือกผู้สอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์ในการสอน เข้าไปสอนยังบริษัทและ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยสามารถจัดการสอนได้ในรูปแบบต่างๆได้ อาทิเช่น …

คอร์สเรียน ระยะสั้น-ยาว สัมมนาค่ายภาษา

กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้ …

1. ท่านคิดว่า ‘ภาษาอังกฤษ’ สำคัญมากหรือไม่ในองค์กรของท่าน?                                 YES     NO
2. ท่านคิดว่า ‘อนาคตองค์กร’ ของท่านต้องใช้ภาษาอังกฤษหรือไม่?                             
 YES     NO
3. ถ้า ‘ใช่’ บุคลากรของท่าน ‘พร้อมไหม’?                                                                 
 YES     NO
4. เวลาติดต่อประสานงานกับ ‘ลูกค้าชาวต่างชาติ’ ยังต้องเป็นท่าน ‘คนเดียว’ หรือไม่?     
 YES     NO

               

บริษัท3.png

ทาง Text-And-Talk คัดเลือกอาจารย์ผู้สอนอย่างไร?

อาจารย์ผู้สอนที่ทาง Text-And-Talk คัดเลือกจะต้องมี คุณสมบัติตามที่องค์กรต้องการ และเนื่องจากทาง Text-And-Talk เป็นโรงเรียนแรกที่เป็น

ศูนย์การอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอน TEFL (Teaching English as a Foreign Language) ซึ่งเป็น หลักสูตรแรกของประเทศไทยและเป็นหลักสูตรต้นแบบของกระทรวงศึกษาธิการ Text-And-Talk จึงมีขั้นตอนการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนที่เข้มข้น อาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมี

 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี

 • จบหลักสูตรเทคนิคการสอนไม่ว่าจะเป็น TEFL, TESOL, CELTA ฯลฯ เข้าใจถึงปัญหาในการเรียนรู้ภาษาของคนไทย มีเทคนิคและวิธีการสื่อสารที่เข้าใจง่าย

 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี เข้าใจและยอมรับวัฒนธรรมไทย ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกสนาน เป็นกันเอง กล้าพูดกล้าถาม ไม่กดดัน

 

บริการที่องค์กรจะได้รับจาก Text-And-Talk มีอะไรบ้าง?

จากประสบการณ์ทำงานและเปิดบริการมาเป็นเวลากว่า 28 ปี ทาง Text-And-Talk รับประกันความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและคุณภาพในการทำงาน ทาง Text-And-Talk จะดูแลผู้เข้าอบรมอย่างดีที่สุด บริการที่จะได้รับมีดังนี้

 • ทีมงานคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนให้เหมาะสมและตรงตามคุณสมบัติ

 • ทีมงานติดตาม ตรวจการสอนและประเมินผล เพื่อประโยชน์ของผู้เรียน

 • การเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนในกรณีที่ลูกค้าต้องการ

 • และที่สำคัญ ทุกงานบริหารจัดการ ดูแลโดยอาจารย์เจน่าห์ วิทยากร ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านหลักสูตรของทาง Text-And-Talk งานทุกชิ้นจึงออกมาอย่างมีคุณภาพ ผู้เข้าอบรม Happy และเสียงตอบรับดีเยี่ยม นี่คือสาเหตุที่ทำไมองค์กรต่างๆจึงใช้บริการเราคอร์สแล้วคอร์สเล่า

 

ทำไมถึงควรเลือกใช้บริการ Text-And-Talk? จุดเด่นของเราดังนี้

 • ความชำนาญและความใส่ใจในทุกรายละเอียดให้กับแต่ละองค์กรมาเป็นเวลากว่า 28 ปี

 • เพราะหลักการในการทำงานของเรา คือ คุณภาพต้องมาก่อนเสมอ

 • เป็นศูนย์การอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอน TEFL ดังนั้นโรงเรียนของเราจึง มีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพในจำนวนมาก

 • อัตราค่าบริการไม่สูง สอดคล้องกับงบประมาณ และเหมาะสมกับการจ้างอาจารย์คุณภาพที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการขององค์กรนั้นๆ

 • ทาง Text-And-Talk ถ่ายทอดผลงานแต่ละชิ้นด้วยความตั้งใจให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าให้ได้มากที่สุด แต่ละหลักสูตรมีการปรับให้เข้ากับลูกค้า เพื่อผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

เท็กซ์ แอนด์ ทอล์ค มีทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมตอบคำถาม เสนอหลักสูตรและอัตราค่าเรียน

สนใจขอนัดหมายเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่ออาจารย์สุ ที่ 081-910-5152 หรือ LINE: @textandtalk

Anchor 1
กรุณาเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมในการทำงานขององค์กรของท่าน
Program A

In-House Courses

หลักสูตรที่เหมาะสำหรับกลุ่มผู้เรียนที่ต้องการ พัฒนาทักษะภาษาอย่างต่อเนื่อง และอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยผ่านการทดสอบ และจัดกลุ่มตามระดับความรู้ภาษา

รายละเอียดการจัดคอร์ส

 • 120 ชั่วโมงต่อหนึ่งหลักสูตร โดยสามารถแบ่งชั่วโมงในการลงทะเบียนได้

 • เรียนได้ครั้งละ 2 – 3 ชั่วโมงต่อวัน 1 – 3 วันต่อสัปดาห์

 • จัดช่วงคาบเกี่ยวเวลางาน หลังเวลาการทำงาน หรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

 • จำกัดผู้เรียน 15 ท่านต่อหลักสูตร

เกณฑ์ในการเลือกโปรแกรมให้เข้ากับองค์กรของท่าน

 • ต้องการให้บุคลากรเรียนอย่างต่อเนื่อง และค่อยๆไต่ระดับ

 • ต้องการครอบคลุมหลายๆหัวข้อในแต่ละระดับ

 • มีเวลาเรียน 1 – 3 วันต่อสัปดาห์

สิทธิประโยชน์อื่นๆที่ได้รับ

นอกเหนือจากหลักสูตร 

คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม!

 • วัดระดับความรู้ภาษาฟรี!

 • ตำราเรียน

 • ใบประกาศนียบัตร

 • ผลประเมินผู้เรียน

 • หลักสูตรปรับหรือเพิ่มเติมให้เข้ากับลักษณะงานแต่ละองค์กร

 • มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ตรวจประเมิน และควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน

 • กำหนดวันและเวลาเรียนที่สะดวกได้

 • สามารถแจ้งเลื่อนวันเรียนได้ล่วงหน้า

 • สามารถระบุอาจารย์ผู้สอน หรือขอเปลี่ยนเป็นอาจารย์ท่านอื่นได้

 • ประหยัดค่าเดินทาง

ราคาคอร์ส เริ่มต้นที่

100.- ต่อท่าน/ชั่วโมง

Program B

Workshop Trainings

หลักสูตรที่เหมาะสำหรับกลุ่มผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาภายในระยะเวลาสั้น และ เจาะจงหลักสูตรที่ต้องการอบรม ในรูปแบบการฝึกปฏิบัติแบบ workshop

รายละเอียดการจัดคอร์ส

 • 30 ชั่วโมงต่อหนึ่งหลักสูตร โดยเลือกหลักสูตรที่ทางโรงเรียนมี หรือจัดทำขึ้นพิเศษ

 • เรียนได้ครั้งละ 3 – 6 ชั่วโมงต่อวัน 1 – 5 วันต่อสัปดาห์

 • จัดช่วงคาบเกี่ยวเวลางาน หลังเวลาการทำงาน หรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

 • จำกัดผู้เรียน 20 ท่านต่อหลักสูตร

เกณฑ์ในการเลือกโปรแกรมให้เข้ากับองค์กรของท่าน

 • มีเวลาอบรมไม่มาก ต้องการพัฒนาทักษะอย่างรวดเร็ว

 • ต้องการเจาะจงหลักสูตรหรือทักษะในการอบรม สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ทันที

สิทธิประโยชน์อื่นๆที่ได้รับ

นอกเหนือจากหลักสูตร 

คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม!

 • วัดระดับความรู้ภาษาฟรี!

 • ตำราเรียน

 • ใบประกาศนียบัตร

 • ผลประเมินผู้เรียน

 • หลักสูตรปรับหรือเพิ่มเติมให้เข้ากับลักษณะงานแต่ละองค์กร

 • สามารถขอเพิ่มผู้ช่วยคนไทยได้

 • กำหนดวันและเวลาเรียนที่สะดวกได้

 • สามารถระบุอาจารย์ผู้สอน หรือขอเปลี่ยนเป็นอาจารย์ท่านอื่นได้

 • ประหยัดค่าเดินทาง

ราคาคอร์ส เริ่มต้นที่

100.- ต่อท่าน/ชั่วโมง

Program C

Full-Time Consultant

หลักสูตรที่เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนา บุคลากรจำนวน 100 ท่านขึ้นไป มีหลายกลุ่ม เป้าหมายที่ต้องพัฒนาทักษะภาษา และ ต้องการอบรมอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดการจัดคอร์ส

 • ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมง

 • ไม่จำกัดจำนวนผู้เรียน

 • อาจารย์สามารถ สอน ออกแบบหลักสูตร เป็นที่ปรึกษา และตรวจเอกสารได้

 • สัญญาการทำงาน 1 ปี

 • เวลาและวันหยุดปฏิบัติตามตารางขององค์กร

 • ไม่จำกัดจำนวนผู้เรียน

เกณฑ์ในการเลือกโปรแกรมให้เข้ากับองค์กรของท่าน

 • มีบุคลากรจำนวนมาก หรือมีสาขาอื่นที่ต้องการเรียน

 • ต้องการจัดผู้เรียนหลายกลุ่ม

 • ต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 • ต้องการที่ปรึกษาในเรื่องเอกสารหรืออีเมล

สิทธิประโยชน์อื่นๆที่ได้รับ

นอกเหนือจากหลักสูตร 

คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม!

 • วัดระดับความรู้ภาษาฟรี!

 • อาจารย์ทำงานประจำตามวันและเวลาทำงานระบุโดยองค์กร

 • ปรึกษาเรื่องการใช้ภาษากับอาจารย์ได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับลูกค้าผ่านการสนทนา การเขียนอีเมล หรือการสื่อสารภายในองค์กร

 • ออกแบบหลักสูตร และกิจกรรมตามโปรเจคขององค์กร

 • สามารถขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนได้

 • ประหยัดค่าเดินทาง

ราคาคอร์ส เริ่มต้นที่

500.- ต่อชั่วโมง

Program D

Language Camps

กิจกรรม ค่ายภาษา เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่เรียนมา ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจทั้งยังช่วยกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

รายละเอียดการจัดคอร์ส

 • ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าค่าย

 • จัดในกรุงเทพและปริมณฑล

 • จัดต่างจังหวัดไปเช้าเย็นกลับ

 • จัดแบบค้างคืน 2 วัน 1 คืน หรือ 3 วัน 2 คืน

 • จัดร่วมกับกิจกรรมอื่นของบริษัท เช่น Team Building

 • จำกัดผู้เรียน 10-25 ท่านต่อวิทยากร 1 ท่าน

เกณฑ์ในการเลือกโปรแกรมให้เข้ากับองค์กรของท่าน

 • องค์กรมีงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้บุคลากร และต้องการแนะนำ หรือกระตุ้นให้บุคลากรคุ้นเคย และมีใจรักในการใช้ภาษา

 • องค์กรต้องการให้บุคลากรทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาในห้องเรียน

สิทธิประโยชน์อื่นๆที่ได้รับ

นอกเหนือจากหลักสูตร 

คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม!

 • วัดระดับความรู้ภาษาฟรี!

 • โปรแกรมและเอกสารประกอบการค่าย

 • ใบประกาศนียบัตร

 • อุปกรณ์เสริมที่ใช้ในกิจกรรมค่าย เช่น ชุดแฟนซี

 • เสื้อยืดโรงเรียน

 • สามารถจัดรวมทุกระดับความสามารถได้

 • วิทยากรสามารถระบุได้

 • สามารถเพิ่มวิทยากรได้ตามจำนวนผู้เข้าอบรมที่เพิ่มขึ้น

 • มีทีมผู้ช่วยประจำกลุ่ม

 • มีของรางวัลแจก

 • ประหยัดค่าเดินทาง

ราคาคอร์ส เริ่มต้นที่

100.- ต่อท่าน/ชั่วโมง

​เท็กซ์ แอนด์ ทอล์ค มีทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมตอบคำถาม เสนอหลักสูตรและอัตราค่าเรียน
สนใจขอนัดหมายเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่ออาจารย์สุ ที่ 081-910-5152 หรือ LINE: @textandtalk
Anchor 2
bottom of page