top of page

Teacher for Thai School Service

(บริการคัดเลือก และจัดส่งอาจารย์ชาวต่างชาติทั้ง Part Time และ Full Time)

100_0993.JPG
Za 1.jpg
      ให้บริการคัดเลือกอาจารย์ต่างชาติเจ้าของภาษาและอาจารย์ต่างชาติที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสอนให้ไปสอนตามโรงเรียนต่างๆ ทั้งรัฐบาลและเอกชน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย 
อาจารย์มีสัญชาติอะไรบ้าง?
       อาจารย์มีหลายสัญชาติ ตั้งแต่เจ้าของภาษา (Native Speaker) เช่น อังกฤษ อเมริกัน แคนาดา ออสเตรเลีย ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ และที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาโดยตรง (Non-Native Speaker) แต่มีสำเนียงดี ฟังชัด อาจเคยใช้ชีวิตอยู่ประเทศ Native มาก่อน ประสบการณ์ในการสอนมาก เช่น แอฟริกาใต้ อินเดีย ฟิลิปปินส์ ฯลฯ

ทาง Text-And-Talk คัดเลือกอาจารย์อย่างไร?

       อาจารย์จะต้องมีคุณสมบัติตามที่องค์กรต้องการ และเนื่องจากทาง Text-And-Talk เป็นโรงเรียนแรกที่เป็นศูนย์การอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอน (TEFL) ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยและเป็นหลักสูตรต้นแบบของกระทรวงศึกษาธิการ Text-And-Talk จึงมีขั้นตอนการคัดเลือกอาจารย์ที่เข้มข้น อาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมี

 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี

 • จบหลักสูตรเทคนิคการสอนไม่ว่าจะเป็น TEFL, TESOL, CELTA ฯลฯ

 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี เข้ากับทั้งครูไทยและผู้เรียนไทยได้เป็นอย่างดี เข้าใจและยอมรับวัฒนธรรมไทย พร้อมปฏิบัติตามกฎและระเบียบของโรงเรียน

บริการที่โรงเรียนจะได้รับมีอะไรบ้าง?

       จากประสบการณ์ทำงานและเปิดบริการมาเป็นเวลากว่า 28 ปี ทาง Text-And-Talk รับประกันความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และ

คุณภาพในการทำงาน ทาง Text-And-Talk จะดูแลครูและโรงเรียนอย่างดีที่สุด บริการที่จะได้รับมีดังนี้

 • ทีมงานคัดเลือกครูผู้สอนให้เหมาะสมและตรงตามคุณสมบัติ

 • ทีมงานดูแลครูด้วยความใกล้ชิด ให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสอน หรือปัญหาที่เกิดขึ้น เช่นการปฏิบัติงาน การสื่อสารที่ไม่เข้าใจ การปรับตัวกับงานใหม่ในสภาพแวดล้อมใหม่ การจัดหาที่พักที่ใกล้โรงเรียน ฯลฯ

 • ทีมงานติดตาม ตรวจการสอนและประเมินผล เพื่อประโยชน์ของลูกค้าและผู้เรียน

 • การดูแลและดำเนินการเรื่องเอกสาร visa และ work permit โดยทีมงานมืออาชีพ

 • การจัดหาครูแทน หรือ Substitute teacher เพื่อให้ผู้เรียนไม่ขาดครู มีการเรียนการสอนต่อเนื่อง การเปลี่ยนครูผู้สอนในกรณีที่โรงเรียนต้องการ

 

 

Anchor 1
อาจารย์สอนวิชาใดได้บ้าง?

ทาง Text-And-Talk สามารถจัดหาอาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆได้ตามความต้องการขององค์กร เช่น

 • ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการสนทนา ฟัง-พูด อ่าน-เขียน ติวโจทย์ข้อสอบ ฯลฯ

 • ภาษาต่างชาติอื่นๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น ฟรั่งเศษ เกาหลี เยอรมัน สเปน ฯลฯ

 • วิชาเฉพาะ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ฯลฯ

ทำไมถึงควรเลือกใช้บริการ Text-And-Talk?

       ความชำนาญและรวดเร็วในการทำงาน จากประสบการณ์ทำงานและเปิดบริการมาเป็นเวลากว่า 28 ปี

 • เพราะหลักการในการทำงานของเรา คือ คุณภาพต้องมาก่อนเสมอ

 • เป็นศูนย์การอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอน TEFL ดังนั้นโรงเรียนของเราจึง มีครูผู้สอนที่มีคุณภาพในจำนวนมาก

 • อัตราค่าบริการไม่สูง และเหมาะสมกับการจ้างครูคุณภาพและมีคุณสมบัติที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

 • ทาง Text-And-Talk เน้นการจ้างอาจารย์ที่มีคุณสมบัติในอัตราที่ อาจารย์ Happy ซึ่งทำให้การทำงานเป็นไปได้ด้วยดี และอายุในการทำงานนาน ทำให้โรงเรียนไม่ต้องเปลี่ยนอาจารย์บ่อยๆ

 • ลูกค้าใช้บริการเราอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี

 

เท็กซ์ แอนด์ ทอล์ค มีทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมตอบคำถาม เสนออัตราค่าจ้างกับทางโรงเรียน

สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่ออาจารย์สุ

โทร. 081-910-5152 หรือ LINE: @textandtalk

 

โทรตอนนี้ เพื่อทาง Text-And-Talk จะได้มีเวลาคัดเลือกครู

ที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดให้กับทางโรงเรียนของท่าน

bottom of page