top of page

Our Clients

 

ตัวอย่างองค์กรที่เข้ารับบริการอบรมภาษา สามารถติดตาม portfolio ของเราเพิ่มเติมได้ที่ 

Government หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
School โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
Corporate Organizations หน่วยงานองค์กรเอกชน

เสียงตอบรับจากลูกค้าที่ใช้บริการเรา

Student and Client Testimonials
               ลูกค้าราชการ              
              ลูกค้าโรงเรียน              
          นักเรียนในสถาบันฯ         
P TonAor2.jpg

รัชรฐา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานโรงเรียนเพียงหลวง กองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

      “Text-And-Talk เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่สามารถทำให้การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องที่ง่ายและสนุก ด้วยเทคนิคการสอนแบบ Play and Learn ซึ่งเหมาะกับทุกช่วงทุกวัย ไม่น่าเบื่อ ตั้งแต่ปี 2560 – 2561 ตัวแทนเด็กๆ จากโรงเรียนเพียงหลวงฯ ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารและคุณครู ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร IDOL (Inspirational Development of Oral Language) โดยทีมวิทยากรของ Text-And-Talk ได้สร้างนักเรียนต้นแบบทางภาษาอังกฤษในโรงเรียนเพียงหลวงทั้ง 18 แห่ง ได้มากกว่า 50 คน ผู้เข้ารับการอบรมล้วนประทับใจกับแนวการเรียนการสอน ด้วยทีมวิทยากรที่เป็นกันเอง ใส่ใจ และเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู สื่อการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะที่มากกว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ แต่หมายรวมไปถึงทักษะการแสดงออก ทักษะการตัดสินใจ และการสร้างภาวะผู้นำ รวมทั้งมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์สามารถนำไปต่อยอดได้ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ จากการติดตามประเมินผลทำให้ทราบว่าภายหลังการอบรมนั้น ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับเด็กนักเรียนเพียงหลวงได้อย่างชัดเจน เพราะตัวแทนเด็กๆ และคุณครูได้กลับไปทำกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษกันอย่างต่อเนื่องให้กับน้องๆ เพื่อนๆ และพี่ๆ ในโรงเรียน จึงเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า กิจกรรมที่เรียนรู้จากการอบรมนั้น เป็นเรื่องง่าย สนุก และนำไปต่อยอดขยายผลได้จริง”

Ajarn Baby 2.jpg

อาจารย์เบย์และน้องกอหญ้า

Ajarn Jutathip On-Ay (Ajarn Baby) Khemasiri Anusorn School

“ความประทับใจมีเยอะมากค่ะ เริ่มตั้งแต่การจัดวางแผนอย่างมีระบบ ไปดูสถานที่จริง, assign งานให้นักเรียนไปเตรียมตัวก่อน ทำให้เกิดความกระตือรือร้นอยากทำงานนั้น มีการซักถามและมาปรึกษาการสอน ตาม station ต่างๆ ก็ได้ฝึกให้นักเรียนคิดและมีทักษะทั้ง 4 โดยอัตโนมัติ รวมทั้งได้สนุกด้วย ครูทุกคนเป็นกันเองให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานทำให้นักเรียนหลายคนกล้าแสดงออก ทั้งๆที่บางคนไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษในห้องเรียนเลยแต่กลับมาประทับใจถึงกับจองไปค่ายอีกในปีหน้า คือประทับใจมากทำให้นักเรียนคนนั้นพูดภาษาอังกฤษได้อย่างไม่น่าเชื่อค่ะ น้องที่ประทับใจคือกอหญ้าที่ช่วยถ่ายรูปทีละกลุ่มให้เราค่ะ มาถึงรร.นั่งรอผู้ปกครองมารับก็คุยต่อแต่เรื่อง teachers ที่ค่ายตลอดค่ะ”

Nong Petch 1.jpg

ชนม์นิภา เพชรลอ (เพชร)

คณะเภสัชศาสตร์

"ตอนแรกเป็นคนไม่ชอบภาษาอังกฤษเลย แต่พอได้มาลองเรียนที่นี่แล้วภาษาอังกฤษกลายเป็นวิชาที่ชอบมากที่สุด เริ่มเรียนที่ Text-And-Talk ตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.ปลาย รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒนาการกว่าเมื่อก่อนมาก เพชรเรียนทั้งคอร์ส conversation และ Grammar ทั้งสองคอร์สมีเทคนิคการสอนที่สนุก รวมถึงมีสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ พี่ๆ และทีเชอร์ทุกคนน่ารักมากๆ ขอบคุณมาก ๆ นะคะ"

Anchor 1

        ลูกค้ากลุ่มบริษัท        

Anchor 2
Anchor 3
bottom of page